Accounting

De boeken en bescheiden en alle noodzakelijke administratieve zaken worden door Gateway beheert om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten.

  • Reguliere bedrijfsboekhouding en, indien noodzakelijk vervaardigen van tussentijdse rapportages
  • Vervaardigen van jaarcijfers
  • Zorg dragen voor het juist, tijdig en volledig indienen van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel
  • Regelen van een audit inclusief alle benodigde assistentie, indien verplicht volgens de wet of indien wenselijk door de klant
  • Salarisverwerking
  • Zorg dragen voor de aangifte van de vennootschapsbelasting in nauwe samenwerking met een belastingadviseur die hiervoor is aangesteld en assistentie bij overige lokale zaken (bijvoorbeeld aangifte BTW, loonheffingen)