Partner van:

Gateway is verheugd dat zij aangesteld is als preferred business support leverancier van Amsterdam Airport Area (“AAA”) en Digital Gateway to Europe.

Bent u geïnteresseerd om te investeren in het gebied rondom Amsterdam, bekijk dan de website http://www.aaarea.nl of www.iamsterdam.com/en/business

Naast onze goede relatie met Amsterdam Airport Area, hebben we ook een samenwerking opgezet met Digital Gateway. Digital Gateway is een organisatie die Nederland als datacenter promoot en een bron van informatie biedt met feiten, links en evenementen voor bedrijven om zich voor te bereiden op een start of expansie in Nederland. Ga voor meer informatie naar www.digitalgateway.eu